ให้การเก็บเงินเป็นเรื่องง่าย
“การันตีผลตอบแทน ​ผลตอบแทนรวมตลอดอายุสัญญา 445%”
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ออมเงินกับประกันชีวิต

จ่ายเบี้ยฯ สั้นเพียง 4 ปี รับความคุ้มครองยาว 12 ปี

รับเงินคืนทุกๆ 2 ปี

ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 – 10 และเงินครบกำหนดสัญญา 415% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

​คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 420% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จ่ายเบี้ยฯ สั้นทันใจ

จ่ายเบี้ยฯ เพียง 4 ปี คุ้มครองตลอดสัญญา 12 ปี

ตัวอย่าง 1

ชำระเบี้ยฯ 4 ปี ปีละ

36,000 บาท

รับเงินคืนรายปี (สิ้นปีกรมธรรม์)

ปีที่ 2-10

11,134 บาท

รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา

ณ สิ้นปีที่ 12

154,019 บาท

ผลประโยชน์รวม

เมื่อครบกำหนดสัญญา

165,153 บาท

ตัวอย่าง 2

ชำระเบี้ยฯ 4 ปี ปีละ

60,000 บาท

รับเงินคืนรายปี (สิ้นปีกรมธรรม์)

ปีที่ 2-10

18,557 บาท

รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา

ณ สิ้นปีที่ 12

256,702 บาท

ผลประโยชน์รวม

เมื่อครบกำหนดสัญญา

275,258 บาท

ตัวอย่าง 3

ชำระเบี้ยฯ 4 ปี ปีละ

96,000 บาท

รับเงินคืนรายปี (สิ้นปีกรมธรรม์)

ปีที่ 2-10

29,691 บาท

รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา

ณ สิ้นปีที่ 12

410,721 บาท

ผลประโยชน์รวม

เมื่อครบกำหนดสัญญา

440,412 บาท
หมายเหตุ
  1. อัตราเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกเพศและอายุ
  2. ผลประโยชน์ทางภาษีเป็นการคำนวณโดยประมาณการ และยังไม่คำนวณรวมกับการหักลดหย่อนทางภาษีอื่น ๆ ที่กรมสรรพากรกำหนด

กราฟผลประโยชน์

ตัวอย่างกราฟผลประโยชน์ เบี้ยฯ 60,000 บาท/ปี

ความคุ้มครองชีวิต กรณีเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่

ชำระเบี้ยประกันภัย

เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์

105%

ของทุนประกันภัย

210%

ของทุนประกันภัย

315%

ของทุนประกันภัย

420%

ของทุนประกันภัย

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี
2%

1,237

4%

2,474

6%

3,711

8%

4,948

10%

6,186

415%

256,702

เราควรซื้อเบี้ยเท่าไหร่ดี

สูตรออมเงินที่ดี ต้องเริ่มด้วยการแบ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายให้เป็น สูตรแบ่งสัดส่วนที่ถูกนิยมใช้กันคือ “50-30-20”

50%

ค่าใช้จ่ายประจำวัน

30%

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

20%

เงินสำหรับเก็บออม

เลือกรายรับต่อเดือน (กรณีเก็บออม 20%)

30,000 บาท (360,000 บาทต่อปี)

การเก็บออมที่แนะนำ

การเก็บออมต่อปี (20% ของรายได้ต่อปี)

72,000 บาท/ปี

ออมเงิน (10%)

36,000 บาท

เบี้ยประกันภัยต่อปี (10%)

36,000 บาท

ดูรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์

เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์

รายละเอียดสัญญากรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

• อายุรับประกันภัย 20-55 ปี​ • ระยะเวลาความคุ้มครอง 12 ปี​ • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี​ • จำนวนเงินเอาประกันภัย 30,000 – 200,000 บาท​ • อัตราเบี้ยประกันภัย 970 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท และเท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ​ • งวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี​

ขั้นตอนการซื้อประกันออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1

เลือกแบบประกัน และคำนวณเบี้ย

ขั้นตอนที่ 2

กรอกใบคำขอซื้อประกันออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

ขั้นตอนที่ 4

รอผลอนุมัติ และรับความคุ้มครอง

หลักฐานที่ต้องใช้

• บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง เป็นไฟล์รูปภาพใช้แนบไฟล์ในขั้นตอนกรอกใบคำขอซื้อประกันออนไลน์ • รูปถ่ายหน้าตรงพร้อมบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (Selfie)

คำถามที่พบบ่อย

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 12/4 เหมาะกับใคร

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 12/4 เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีเงินคืนทุก 2 ปี และมีเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา เหมาะสำหรับคนที่มองหาตัวช่วยในการเก็บออมเงิน และต้องการใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 12/4 ดีอย่างไร

ชำระเบี้ยฯ เพียง 4 ปี ให้ความคุ้มครองถึง 12 ปี โดยมีเงินคืนทุก 2 ปี ตั้งแต่ปีที่ 2 และเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีที่ 10 และมีเงินครบกำหนดสัญญา 415% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 12/4 รับประกันตั้งแต่อายุเท่าไร

รับประกันตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี

ต้องตรวจสุขภาพหรือตอบคำถามสุขภาพหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพและตอบคำถามสุขภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
ดูเพิ่ม

ติดต่อเรา

1621 / 08 1815 2011

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักรและเวลส์ ทั้งบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล มิได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ พรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล อิงค์ (Prudential Financial. Inc) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีถิ่นที่ตั้งทางธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย).