ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการร่วมสนุกกิจกรรมกับพรูเด็นเชียลฯ

เพศชาย
เพศหญิง
กรอกข้อมูลเพื่อรับฟรีประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุด 1 แสนบาท
*ผู้เอาประกันต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ - 75 ปี ณ วันที่กรมธรรม์ เริ่มคุ้มครอง
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ

พรูเด็นเชียล ขอชวนคุณมาร่วมฉลองสุขภาพดีไปด้วยกันกับ 175th Anniversary พรูเด็นเชียลพาตี้..เฮลท์ตี้ยกแก๊ง เพื่อร่วมลุ้นรับเป็น 175 ครอบครัว ที่ได้รับรางวัลที่พัก The Standard หัวหิน 2 วัน 1 คืน ให้ไปชิลกันกับคนที่รัก มูลค่ารวมกว่า 875,000 บาท ด้วยกติกาง่ายๆ ดังนี้
วิธีร่วมสนุกกับกิจกรรม
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • โพสต์คลิปการทำ Family squats ของคุณกับเพื่อน หรือครอบครัว ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 30 วินาที โพสต์ลง Facebook หรือ Tiktok ของตัวเอง พร้อมเขียนแคปชันการเริ่มมีสุขภาพดีไปด้วยกันของคุณกับคนที่รัก
 • ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #175PRUHealthyParty
 • ต้องลงทะเบียนการร่วมสนุกในลิ้งก์นี้ https://campaign.prudential.co.th/175healthchallenge
 • 2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2566
  3. ประกาศผลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางเพจ Facebook: Prudential Thailand โดยผู้โชคดีจากทุกรางวัลจะได้รับการติดต่อและต้องยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลกลับมา ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
  ของรางวัล
 • บัตรที่พักโรงแรม The Standard หัวหิน แบบ Standard Room 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน (ไม่รวมอาหารเช้า) จำนวน 175 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 875,000 บาท 
 • เงื่อนไขการตัดสินและการรับรางวัล
  1. ผู้ที่ทำถูกต้องครบถ้วน ตามกติกาเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์รับของรางวัลข้างต้น
  2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามกติกาและเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  3. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  4. สงวนสิทธิ์ 1 คลิป ต่อ 1 รางวัล
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา และของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเคียงกัน) หรือรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
  6. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามกฎ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนด หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา เงื่อนไข และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
  7. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี
  8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน อนุญาตให้ทางพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เผยแพร่เรื่องราวภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบในกิจกรรมนี้ ในการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา ซึ่งบริษัทถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของกิจกรรมครั้งนี้ และไม่มีค่าใช้จ่ายตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
  9. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ
  10. สอบถามข้อมูลประกันภัยเพิ่มเติม โทร 1621
  เงื่อนไขและข้อกำหนดของของรางวัล (บัตรห้องพักโรงแรม The Standard หัวหิน 2 วัน 1 คืน)
  1. ของรางวัลบัตรห้องพักไม่รวมอาหารเช้า (อาหารเช้า 800 บาทต่อท่าน)
  2. ของรางวัลบัตรห้องพักสามารถใช้ได้วันธรรมดา (อาทิตย์-พฤหัสบดี) สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ - พฤศจิกายน 2567
  3. ของรางวัลบัตรห้องพักเป็นประเภท Standard Room สำหรับ 1 คืน
  4. ของรางวัลบัตรห้องพักไม่สามารถคืน ขยายเวลาหมดอายุ และเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5. ของรางวัลบัตรห้องพักไม่สามารถรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
  6. ของรางวัลบัตรห้องพักไม่สามารถสำรองห้องพักได้ ในช่วงเวลาวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล
  7. กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า การยืนยันห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง ณ วันที่ทำการสำรองห้องพัก
  8. โปรดแสดง ของรางวัลบัตรห้องพัก(ตัวจริง) กับพนักงานโรงแรมเมื่อเข้าพัก
  9. กรณีที่ไม่มาแสดงตัวตามวันที่จองห้องพักไว้ หรือการยกเลิกการจองหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีผลทำให้บัตรกำนัลห้องพักถูกยกเลิกและไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้อีก